Vi effektiviserar vår lagerhållning och gör en lagerflytt under veckorna 44, 45, 46, 47, 48 och 49. Därav ber vi er att ha förstående vid eventuella förseningar.

Du har inga produkter i din varukorg.

Prenumerera på RSS-kanal

Legitimera USK

Statiska centralbyrån beräknar att det kommer saknas 161 000 undersköterskor till år 2035.
Yrkets status måste höjas för attklara utmaningen. Kommunal fattade 2016 beslut om att arbeta för att undersköterskorna ska få en yrkeslegitimation.
En legitimation som skulle säkerställer undersköterskornas roll och kompetens samt gör det möjligt att definiera vårdbiträdes och specialistundersköterskans yrkesroller. Något som saknas idag.

 

Vad innebär en legitimation för mig som är yrkesutbildad?

Med en legitimation blir det tydliga utbildningsvägar och kompetenskrav för att få titulera sig som undersköterska.
För dig som har yrkesutbildning kommer införande av en legitimation innebära möjlighet till tydligare yrkesroll och möjlighet till yrkesutveckling.
Bland Kommunals medlemmar har cirka 85 procent av undersköterskorna yrkesutbildning och har därmed goda möjligheter att direkt kvalificera sig för en legitimation.
Idag har många undersköterskor kompetens att utföra arbetsuppgifter som utförs av andra yrkesgrupper.
Det skulle förenkla samarbetet i vårdteamet när rollerna blir tydligare.En legitimation möjliggör ett tydligare ansvarsområde.

Läsa mer om legitimationen så finns information samlad på www.kommunal.se/underskoterskelegitimation här förklarar vi varför vi arbetar med att få undersköterskor legitimerade.